quảng cáo biên hòa Tiền bitcoin Tiền ảo Tiền ethereum Tiền kỹ thuật số Tiền điện tử
Dự án lắp đặt Camera trường THPT Vĩnh Cửu | Camera technology
Chat Facebook

Dự án lắp đặt Camera trường THPT Vĩnh Cửu

  1. Hệ thống 28 Camera
  2. Thi công tháng 12 năm 2016

Hình ảnh thực tế từ Camera – Lắp đặt hệ thống camera trường THPT Vĩnh Cửu.